Yard Management System (YMS) zapewnia planowanie dostaw, podgląd i kontrolę wszystkich lokalizacji na terenie zakładów. 
System YMS zapewnia wgląd w dostępność bram wzjadowych, doków magazynowych.
Oprogramowanie dostarcza informację o kierowcach, pojazdach, numerach rejestracyjnych, dokumentację fotograficzną, komunikację przez e-mail i SMS.
System YMS działa w czasie rzeczywistym.
Dane dotyczące awizacji są przekazywane i dostępne OnLine, w czasie rzeczywistym przez całą dobę.
Przewoźnik i/lub kierowca otrzymują powiadomienie w przypadku odrzucenia (odmowa, brak akceptacji) oraz w sytuacji zmiany terminu przez dział logistyki zaawizowanego terminu. Powiadomienia mogą być wysyłane wiadomością e-mail lub SMS.
Zgłoszenia awizacji można przeglądać w programie za pomocą tabel oraz w układzie kalendarza. Zdarzenia w kalendarzu możemy dodawać, edytować, zmienić ich położenie metodą przeciągnij i upuść. Kalendarz pozwala na prezentowanie danych w układzie dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub linii czasu. 
System awizacyjny pomoże planować wielu bram magazynowych, składów celnych, ramp, kolejowych, morskich lub lotniczych terminali. 
Magazyny mogą być rozproszone geograficznie, a obsługa scentralizowana. 
Planowanie odbywa się w oparciu o kalendarz i harmonogram prac magazynów. Harmonogram jest reprezentowany przez układ kolumn (bram) i rzędów (okien czasowych), podobnie jak w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel. 

Awizacyjny system YMS

Back to Top