Za pomocą aplikacji zainstalowanej na telefonie z systemem Android w wersji 4.x lub nowszej przewoźnik lub kierowca może zgłosić awizację lub sprawdzić i zmienić jej status.
Dane dotyczące awizacji są przekazywane i dostępne OnLine, w czasie rzeczywistym przez całą dobę.
Przewoźnik i/lub kierowca otrzymują powiadomienie w przypadku odrzucenia (odmowa, brak akceptacji) oraz w sytuacji zmiany terminu przez dział logistyki zaawizowanego terminu. Powiadomienia mogą być wysyłane wiadomością e-mail lub SMS.

Zgłoszenia awizacji można przeglądać w programie za pomocą tabel oraz w układzie kalendarza. Zdarzenia w kalendarzu możemy dodawać, edytować, zmienić ich położenie metodą przeciągnij i upuść. Kalendarz pozwala na prezentowanie danych w układzie dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub linii czasu. 

Awizacyjny system YMS

Back to Top